Yüklüyor...

Metin

Yuhanna Kitabıimage

 • Filmin metni yanlızca Kutsal Kitap’ın Yuhanna Bölümü’nden oluşmaktadır.
 • Yuhanna Bölümü’nde İsa açık ve direkt bir şekilde din liderlerine karşı çıkıp uzun dialoglarla Yasa ve ikiyüzlük üzerine konuşuyor.
 • Ayrıca İsa kendi kimliğini ve dünyaya geliş amacını açıkça söylüyor.
 • Yuhanna olaylardan derin ruhsal temelara değiniyor. İsa kendisini bu sözlerle açıklıyor:
  • “Yaşam ekmeği Ben'im.” 6:35
  • “Ben dünyanın ışığıyım.” 8:12
  • “Kapı Ben'im.” 10:9
  • “Ben iyi çobanım.” 10:11
  • “Diriliş ve yaşam Ben'im.” 11:25
  • “Yol, gerçek ve yaşam Ben'im.” 14:6
  • “Ben gerçek asmayım.” 15:1

Önem

 • Filmde, İsa ile tanışmış olan kişiler bazı sorular ile karşı karşıyaydılar:
  • İsa Mesih kimdir ve nereden geldi?
  • Sadece bir peygamber ya da iyi bir ögretmen midir?
  • Yoksa gerçekten Tanrı Sözü müdür?
  • Niçin geldi ve kimin için geldi?
  • Neden öldürüldü ve ölmeliydi?
  • Bu ölüm ne anlam ifade ediyor?
  • Kendisi hakkında söyledikleri gerçek ise…?

Söz Filmi İnceleme Rehberi

Aşağıdaki İnceleme Rehberi, DVD’nin özel kitapçığındaki DVD bölümlerin ayetleri ve başlıklarına göre hazırlanmıştır.
(Rehberi PDF formatında indirmek için burayı tıklayın).

image

Bölüm: 1

Ayetler: 1:1-27

 • Tanrısal Söz
  • İsa’nın ilk öğrencilerinden olan Yuhanna kendi kitabının ilk bölümünde İsa’nın kim olduğunu ilan ediyor?
 • Yahya'nın Ortaya Çıkışı
  • Yahya İsa Mesih için ne yapmaya çalışıyordu?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 2

Ayetler: 1:28-51

 • Tanrı Kuzusu
  • Yahya İsa’ya Tanrı Kuzusu demekle ne ifade etmek istiyordu?
 • İsa'nın İlk Öğrencileri
  • Öğrenciler neden Yahya’yı bırakıp İsa’nın ardından gitti?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 3

Ayetler: 2:1-22

 • İsa'nın İlk Mucizesi
  • İsa’nın ilk mucizesi kimlere gösterildi, onların tepkisi neydi, ve gerçekleştirilme amacı ne olabilirdi?
 • İsa Satıcıları Tapınaktan Kovuyor
  • İsa tapınakta neden kızdı ve bunu hangi yetki ile yaptı?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 4

Ayetler: 2:23-25; 3:1-36, 4:1-2

 • İsa ile Nikodim
  • İsa bir insanın yüreğinde gerçek imana sahip olması için ne gerektiğini anlattı?
  • Işığa gelmek veya karanlığı sevmek bizim hayatımızda ne anlam taşır?
 • Yahya'nın Tanıklığı
  • Yahya'ya göre kendi öğrencileri neden boşuna endişelendi?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 5

Ayetler: 4:3-45

 • İsa ile Samiriyeli Kadın
  • Yaşam suyunu alabilmesi için İsa neden Samiriyeli kadının hayatındaki özel noktaya değindi?
  • İsa ruhsal ve fiziksel ihtiyaçlarımız arasında bağlantı kurarak farkı nasıl anlattı?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 6

Ayetler: 4:46-54, 5:1-15

 • Bir Memurun Oğlu İyileştiriliyor
  • İsa neden insanların mucizeler görmeden de iman etmelerini istedi?
 • Havuzdaki Kötürüm İyileştiriliyor
  • İsa’ya göre kötürüm olan adamın sadece fiziksel bir hastalığı mı var?
  • İsa, Şabat Günü olduğu halde adama “şilteni topla” diyerek neyi göstermek istedi?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 7

Ayetler: 5:16-47, 6:1

 • Oğul'un Yetkisi
  • İsa kendisi Yahudi soyundan geldiği halde, Yahudi yetkilileri O’na neden zulmedip öldürmek istediler?
  • İsa, ölüler sözcüğü ile kimi kastediyor?
 • İsa'ya Tanıklık Edenler
  • İsa, Tanrı’nın Kendi Babası olduğunu neden sürekli vurguluyor?
  • İsa, bu halktan neye tanıklık etmelerini istiyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 8

Ayetler: 6:2-24

 • İsa Beş Bin Kişiyi Doyuruyor
  • İsa bu mucizeyi yapmadan önce öğrencilerini neden denedi?
 • İsa Su Üstünde Yürüyor
  • Bu doğaüstü olayın amacı neydi?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 9

Ayetler: 6:25-71

 • Yaşam Ekmeği
  • “Gökten inen ekmeği” yemek insana ne kazandırır?
 • Birçok Kişi İsa'yı Terk Ediyor
  • İsa’nın öğrencilerinin birçoğu neden İsa’dan ayrılmaya başladılar?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 10

Ayetler: 7:1-44

 • İsa Yeruşalim'e Gidiyor
  • “İsa “hiçbiriniz Yasa’yı yerine getirmiyor” derken halkı neye dayanarak yargıladı?
 • İsa, Mesih Midir?
  • Halk ve Ferisiler neden İsa’ya sürekli kızıp öldürmek istediler?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 11

Ayetler: 7:45-53, 8:1-30

 • Yahudi Önderlerin İmansızlığı
 • Zinada Yakalanan Kadın
  • İsa kadını yargılamayarak din bilginlerine, Ferisilere ve kadına neyi göstermeye çalıştı?
 • Geçerli Tanıklık
  • İsa karanlıkta yürümek, insan gözüyle yargılamak, aşağıdan ve dünyadan olmak gibi benzetmeleri kullanarak insanları nasıl bir bakış açısına yönlendirmek istiyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 12

Ayetler: 8:31-59

 • İbrahim'in Çocukları, İblis'in Çocukları
  • İsa’ya göre özgür olmak ve özğür kılınmak ne demektir ve kim bunu yapabilir?
  • İsa, bu halkın neden İbrahim’in çocukları olmadığını söyledi?
 • İsa'nın Yüceliği
  • İsa “İbrahim’den önce varım” dediğinde neyi anlatmak istiyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 13

Ayetler: 9:1-12

 • Kör Bir Adam İyileştiriliyor
  • İsa, kör adamı iyileştirmeden önce neden “Ben dünyanın ışığıyım” diyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 14

Ayetler: 9:13-34

 • Ferisiler'in Soruşturması
  • Ferisiler’in gururu bu bölümde nasıl açıkça gösteriliyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 15

Ayetler: 9:35-41, 10:1-21

 • Ruhsal Körlük
  • İsa bu olayda iki türlü körlük (fiziksel ve ruhsal) hakkında ne ders vermeye çalışıyor?
 • İyi Çoban
  • İsa burada iyi çoban ve gerçek koyunlar hakkında ne öğretiyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 16

Ayetler: 10:22-42

 • İsa'ya Karşı Tepkiler Büyüyor
  • Yahudilere göre İsa’nın neden taşlanması gerekiyordu?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 17

Ayetler: 11:1-16

 • Lazar'ın Ölümü
  • İsa'nın sevdiği kişiyi ölüme bırakmasının amacı neydi?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 18

Ayetler: 11:17-45

 • İsa Lazar'ı Diriltiyor
  • İsa, bu mucize ile neyi ispatladı?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 19

Ayetler: 11:46-57

 • İsa'yı Öldürme Tasarısı
  • Ferisilerin İsa’dan korkmalarının esas nedeni neydi?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 20

Ayetler: 12:1-11

 • İsa Beytanya'da
  • Ferisiler İsa’nın gerçekleştirdiği muzicelere rağmen nasıl bu kadar kör ve karanlıkta yürümeye devam ediyorlar?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 21

Ayetler: 12:12-50

 • İsa'nın Yeruşalim'e Girişi
  • Halk “İsrail’in Kralı’na övgüler olsun!" dediğinde nasıl bir kral bekliyordu?
 • İsa Öleceğini Önceden Bildiriyor
  • Yabancıların İsa’ya gelmesi kendi halkı için neyin göstergesidir?
 • Halkın İnadı
  • İsa’ya göre kendisi ne amaçla dünyaya gelmişti?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 22

Ayetler: 13:1-20

 • Alçakgönüllülük Örneği
  • İsa öğrencilerine nasıl bir karakter örneği bıraktı?
 • İsa'ya İhanet
  • İsa’nın diğer öğrencileri Yahuda’nın ihanet edebileceğini neden anlamadılar?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 23

Ayetler: 13:21-38, 14:1-14

 • Birbirinizi Sevin
  • Bir insanın İsa’nın öğrencisi olmasının en açık ispatı ne olmalı?
 • Petrus, İsa'yı İnkâr Edecek
  • Petrus kendi yüreği hakkında neyin farkında değildi?
 • İsa - Tanrı'ya Giden Yol
  • İsa, “Yol, gerçek ve yaşam Ben’im” diyerek ne anlatmaya çalışıyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 24

Ayetler: 14:15-31, 15:1-6

 • Kutsal Ruh
  • Bu parçada İsa’nın gerçek öğrencileri hakkında ne öğreniyoruz?
 • Asma ile Çubuklar
  • İsa’da kalmak ne anlama gelir?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 25

Ayetler: 15:7-27, 16:1-11

 • Dünyanın Nefreti
  • İsa’nın öğrencileri dünya tarafından neden öldürülecek, reddedilecekler?
 • Kutsal Ruh'un İşleyişi
  • İsa aralarından ayrıldıktan sonra neden Yardımcı bırakacak ve bu Yardımcı’nın amacı nedir?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 26

Ayetler: 16:12-33, 17:1-9

 • Kederiniz Sevince Dönüşecek
  • İsa’nın öğrencilerine söylediği “Dünyada sıkıtınız olacak” sözünü anlamaları neden çok önemlidir?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 27

Ayetler: 17:10-26

 • İsa Dua Ediyor
  • Dünyada olup da dünyadan olmamak ne demektir?
  • İsa öğrencilerinin dünyada kalmalarını isterken neden dünyadan olmamalarını istiyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 28

Ayetler: 18:1-27

 • İsa Tutuklanıyor
  • İsa başına geleceklerin hepsini bildiği halde neden durumu değiştirmedi?
 • Petrus'un İlk İnkârı
 • Başkâhinin Soruşturması
 • Petrus'un İkinci ve Üçüncü İnkârı
  • İsa tutuklandığında Petrus neden İsa’nın öğrencisi olmadığını söyleyerek O’nu inkar etti?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 29

Ayetler: 18:28-40, 19:1-12

 • İsa, Vali Pilatus'un Önünde
  • İsa “Benim krallığım buradan değildir” dediğinde Pilatus’a neyi anlatmaya çalışıyor?
 • İsa Ölüme Mahkûm Ediliyor
  • Yahudiler’in İsa’yı yok etmek istemesinin esas nedeni nedir?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 30

Ayetler: 19:13-37

 • İsa Çarmıha Geriliyor
 • İsa'nın Ölümü
  • İsa “tamamlandı” diyerek neyi kastetti?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 31

Ayetler: 19:38-42, 20:1-17

 • İsa'nın Gömülmesi
 • İsa'nın Dirilişi
 • İsa, Mecdelli Meryem'e Görünüyor
  • Yuhanna, İsa’nın çarmıhta ölüp dirilişine kadar geçen olayları neden bütün ayrıntılarıyla anlattı?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 32

Ayetler: 20:18-31

 • İsa Öğrencilerine Görünüyor
 • İsa Tomas'a Görünüyor
  • Tomas’ın itirafı ve İsa’nın verdiği karşılık ne anlatıyor?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

Bölüm: 33

Ayetler: 21:1-25

 • İsa Göl Kenarında
 • İsa ile Petrus
  • Bu olaylardan sonra İsa’nın Petrus ve diğer öğrencilerine gelip hep birlikte yemek paylaşması neden önemlidir?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image image

SON SORULAR

 • Film'in adının SÖZ olması neden uygundur?
 • Tarihte ve günümüzde bütün insanlar İsa’nın kimliği konusunda neden ikileme düşüyor ve sözleri karşısında açık tepki veriyorlar?
İsa 5000 kişiyi doyuruyor
image